Avís legal

El lloc web i el domini finquesrbartolome.com corresponen a FINQUES R. BARTOLOMÉ, de titularitat de R. BARTOLOME FINQUES S.L.U., amb NIF: B55094809 i domicili a Carrer Monturiol, núm. 19 de Figueres (CP 17600), telèfon: 972 50 50 15 i correu electrònic: info@finquesrbartolome.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a FINQUES R. BARTOLOMÉ, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. FINQUES R. BARTOLOMÉ presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat. FINQUES R. BARTOLOMÉ n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a FINQUES R. BARTOLOMÉ, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a finquesrbartolome.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que FINQUES R. BARTOLOMÉ actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això FINQUES R. BARTOLOMÉ manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a FINQUES R. BARTOLOMÉ fins a la contractació expressa d'una comanda.

FINQUES R. BARTOLOMÉ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

FINQUES R. BARTOLOMÉ no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.