Serveis immobiliaris

Captació i gestió

Estudiem la solvència de cada futur arrendatari, orientant i assessorant i ens adaptem segons les seves necessitats.

Si l’arrendatari és acceptat per la propietat i per la companyia asseguradora, ens fem càrrec del 1º any d’assegurança d’impagament de lloguer a favor de l’ARRENDADOR.

Efectuem els contractes de lloguer tant d’habitatge com ús diferent al d’habitatge actualitzats d’acord a la llei vigent d’arrendaments urbans.

Gestió de subministres:

 • Efectuem els canvis de nom amb les companyies respectives.
 • Efectuem els canvis de domiciliació.

Legalització i ingrés de la fiança a l’Incasòl (I.C.S.).

Tramitació de l’Aval-lloguer.

Seguiment de possibles incidències que puguin sorgir dins l’habitatge i/o edifici.

Comunicació absoluta amb els arrendataris posant a la seva disposició el telèfon fix del despatx, 2 telèfons mòbils, whatsapp, correu electrònic... i ampli horari comercial d’obertura al públic.

Conservació i manteniment dels immobles

Control i gestió d’incidències dins l’immoble i/o edifici

Actuacions ràpides, previ consens i acceptació de pressupostos entre administrador/arrendador.

Disposem:

 • Equip de neteja
 • Lampistes
 • Pintors
 • Fusters
 • Paletes

Servei jurídic

Advocada CIVIL i PENAL. (Patricia Siepierski / Laura Domenech)

Assessorament jurídic.

Desnonaments.

Herències.

Tramitació de monitoris i/o reclamacions de deutes.

Procuradora (Margarita Giró)

Gestió administració mensual

Gestió i cobrament de rebuts (N19 / N57). Caixa Bank / Banc de Sabadell / Catalunya Caixa / Banco Popular

Ingrés i liquidació mensual dels rebuts cobrats.

Control d’impagats / seguiment.

Augment I.P.C.

Revisió de rendes.

Finalitzacions de contractes.

Revisions de pisos.

Liquidacions de fiances.

I.V.A

Resums anuals ( per la declaració de la renda)

Llicències i expedients urbanístics

L’Aparellador Ricard Ansón Garriga és qui s’encarrega de gestionar-nos:

 • Tramitació de Cèdul·les d’habitabilitat.
 • Tramitació de Certificats d’eficiència energètica.
 • Tramitació de Inspeccions Tècniques de Edificis.
 • Tramitació d’expedients urbanístics
 • Cadastre
 • Taxacions

Assegurances

Som agents de la companyia d’assegurances especialitzada en el sector immobiliari:

 • MUTUA DE PROPIETARIOS

Servei de promoció

Pàgina web pròpia

Publicació d’immobles als principals portals d’internet: HABITACLIA, FOTOCASA, YA ENCONTRE...

Honoraris de gestió administració arrendador

Administració mensual: **% + iva segons la base imposable de rebuts cobrats.

Confecció contracte de lloguer habitatge: 60,00€ + iva.

Confecció contracte de lloguer ús diferent al d’habitatge: 100,00€ + iva

Honoraris d’aparellador s’efectuarà mitjançant pressupost acceptat.

Honoraris del departament jurídic s’efectuarà mitjançant pressupost acceptat.

Honoraris de gestió arrendatari

Cobrem 1 mensualitat de renda en concepte d’honoraris + iva.