Avís legal


Et trobes en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobre tot el que necessitis saber sobre aquesta web.

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a persones jurídiques i persones que tinguin 16 anys.


Identificador del responsable de la web


Et preocupa la teva informació personal?

Llegeix la política de privacitat.


Compromisos i obligacions dels usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, en cap cas, l'inici d'una relació comercial amb FINQUES R. BARTOLOMÉ. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web amb finalitats il·lícites o perjudicials, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Respecte als continguts d'aquest web, es prohibeix:

En la utilització del web finquesrbartolome.com, l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de FINQUES R. BARTOLOMÉ o de tercers, o que pugui danyar, desactivar o sobrecarregar el portal finquesrbartolome.com, o que impedeixi, de qualsevol manera, la utilització normal del web.

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant, finquesrbartolome.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements perjudicials.


Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l'usuari a FINQUES R. BARTOLOMÉ poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, de titularitat exclusiva de R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U., assumint aquesta totes les mesures de tipus tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en elles d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i finquesrbartolome.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol HTTPS, per tant, disposo de les millors condicions de seguretat per garantir la confidencialitat dels usuaris.


Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de conflictes que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Exclusió de garanties i responsabilitat

FINQUES R. BARTOLOMÉ no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar de:


Llei aplicable i jurisdicció

De manera general, les relacions entre FINQUES R. BARTOLOMÉ i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquest web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Girona.

En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre les condicions d'aquest avís legal o algun comentari sobre el portal finquesrbartolome.com, si us plau, dirigiu-vos a info@finquesrbartolome.com

L'avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 24/07/2023.