Política de privacitat


Informació addicional sobre protecció de dades

La informació sobre què es fa i què no es fa amb les teves dades personals en aquest web la trobaràs aquí.

Aquesta política expressa com s'abordarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb FINQUES R. BARTOLOMÉ a través d'aquest lloc web. Si us plau, llegeix tots els apartats de l'avís legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d'utilitzar aquest web.

D'acord amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U., t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta política de privacitat, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre les quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, siguin tractades per R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U., com a responsable del tractament.


Qui és el responsable d'aquest web?


Quins dades personals es recullen en aquest web?

Per a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat, FINQUES R. BARTOLOMÉ recopila i tracta les dades personals que es detallen a continuació, les quals dependran dels diferents productes o serveis sol·licitats en aquest web:


Amb quina base legal es tracten aquestes dades?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals:


Amb quines finalitats tractarem les teves dades?

En aquest web, hi ha diferents formularis, i la informació que recopilem s'utilitzarà de la següent manera:


Temps de conservació de les dades personals


Quins són els teus drets en relació amb l'ús de les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si FINQUES R. BARTOLOMÉ està tractant dades personals que li concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a:

Si has donat el teu consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que consideris que s'han vulnerat els teus drets en relació amb la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pugui presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per exercir aquests drets, pots escriure a info@finquesrbartolome.com

Existeix un formulari per a l'exercici dels teus drets, que pots sol·licitar per correu electrònic o, si ho prefereixes, pots utilitzar els formularis elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o acompanyats d'una fotocòpia del DNI.

Si es representa a algú, s'ha d'adjuntar una còpia del DNI de la persona representada o s'ha de signar amb la seva signatura electrònica.

Els formularis es poden presentar de forma presencial, enviar per correu o per correu electrònic a l'adreça del responsable que apareix al principi d'aquest text.


Notificació i declaració de bretxes de seguretat

A R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. assumim les mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra la pèrdua, l'ús indegut i l'accés no autoritzat, la divulgació, l'alteració i la destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. determina que les seves dades de serveis han estat malversades (fins i tot per part d'un empleat de R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U.), han estat exposades per una violació de seguretat o han estat adquirides incorrectament per part d'un tercer, R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. t'informarà immediatament d'aquesta violació de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.


A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines utilitzades en aquest web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l'activitat, R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. comparteix dades amb els següents proveïdors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagaments, processament de comandes, anàlisi, gestió de campanyes de màrqueting, gestió de llocs web i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) per tal que puguin dur a terme funcions comercials en nom de R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U.

Poden tenir accés a aquest web de forma ocasional l'empresa de desenvolupament i manteniment web o l'empresa de hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que les obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que s'aplica als tractaments realitzats en aquest web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de la utilització d'eines o proveïdors de serveis estarà adherit al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari nord-americanes compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat, secret i seguretat de les dades.

Concretament, aquest web utilitza les següents eines:


Secret i seguretat de les dades

finquesrbartolome.com es compromet a l'ús i tractament de les dades personals de l'usuari, respectant-ne la confidencialitat, d'acord amb la finalitat d'aquestes; així com a complir amb l'obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l'usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

finquesrbartolome.com no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat de la xarxa d'Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. s'assegurarà que qualsevol persona autoritzada per R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. per processar les dades del client (inclosos el seu personal, col·laboradors i proveïdors) estarà sota l'obligació adequada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es produeixi algun incident de seguretat, en adonar-se'n R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U., haurà de notificar-ho al client sense demores indegudes i proporcionarà informació oportuna relacionada amb l'incident de seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.


Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que envies a finquesrbartolome.com, exonerant a R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. (FINQUES R. BARTOLOMÉ) de qualsevol responsabilitat a aquest respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en tot cas, de l'exactitud, actualitat i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.


Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. (FINQUES R. BARTOLOMÉ) en els termes establerts en aquesta política de privacitat per a l'exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.


Canvis en la política de privadesa

R. BARTOLOMÉ FINQUES S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable abans de la seva posada en pràctica.

Aquesta política de privacitat ha estat actualitzada per última vegada el 24/07/2023.