Serveis immobiliaris

Captació i gestió

Estudiem la solvència de cada futur arrendatari, orientant, assessorant i ens adaptem segons les seves necessitats.

Si l'arrendatari és acceptat per la propietat i per la companyia asseguradora, ens fem càrrec del 1r any de l'asseguradora de l'import de lloguer a favor de l'ARRENDADOR.

Efectuem els contractes de lloguer tant de vivenda com d'ús diferent al de vivenda actualitzats d'acord amb la llei vigent d'arrendaments urbans.

Gestió de subministraments:

 • Efectuem els canvis de nom amb les companyies respectives
 • Efectuem els canvis de domiciliació.

Legalització i ingrés de la fiança en Incasòl (I.C.S)

Tramitació del Aval-lloguer

Seguiment de possibles incidències que puguin sorgir dins de la vivenda i/o edifici.

Comunicació absoluta amb els arrendataris posant a la seva disposició telèfon fix de l'oficina, 2 telèfons mòbils, whatsapp, correu electrònic... i ampli horari comercial d'obertura al públic.


Conservació i manteniment d'immobles

Control i gestió d'incidències dins de l'immoble i/o edifici.

Actuacions ràpides, prèvia acceptació de pressupostos entre administrador/arrendador.

Disposem de:

 • Equip de neteja
 • Llampistes
 • Fusteria
 • Paletes

Serveis jurídics

Advocada CIVIL i PENAL (Patricia Siepierski / Laura Domenech)

Assessorament jurídic.

Llançaments.

Herències.

Tramitació de monitoris i/o reclamacions de deutes.

Procuradora (Margarita Giró)


Gestió administració mensual

Gestió i cobrament de rebuts (N19/N57). CaixaBank/Banc Sabadell/Catalunya Caixa/Banco Popular

Ingrés i liquidació mensual de rebuts cobrats.

Control d'impagaments / seguiment.

Augment de l'I.P.C.

Revisió de rendes.

Finalitzacions de contractes.

Revisió de pisos.

Liquidacions de finances.

I.V.A.

Resums anuals (per a la declaració de la renda)

Llicències i expedients urbanístics

L'aparellador Ricard Ansón Garriga és qui es fa càrrec de gestionar-nos:

 • Tramitació de Cedules d'habitabilitat.
 • Tramitació de Certificats d'eficiència energètica.
 • Tramitació d'Inspeccions Tècniques d'Edificis.
 • Tramitació d'expedients urbanístics
 • Catastre
 • Taxacions

Assegurances

Som agents de la companyia d'assegurances especialitzada en el sector immobiliari:

 • MUTUA DE PROPIETARIS

Servei de promoció

Pàgina web pròpia

Publicació d'immobles en portals d'internet: HABITACLIA, FOTOCASA, YA ENCONTRE...


Honoraris de gestió administració arrendador

Administració mensual: **% + iva segons base imposable de rebuts cobrats.

Confecció contracte d'arrendament habitatge: * € + iva.

Confecció contracte d'arrendament ús diferent de l'habitatge: * € + iva.

Honoraris d'aparellador es faran a través de pressupost acceptat.

Honoraris del departament jurídic es faran a través de pressupost acceptat.

Honoraris de gestió arrendatari

Cobrem 1 mensualitat de renda en concepte d'honoraris + iva.